نام محصول: 3 میل
قیمت محصول 0
تاریخ ثبت قیمت: 1398/7/30 9:35 AM
نام محصول: 8 میل
قیمت محصول 0
تاریخ ثبت قیمت: 1398/7/30 9:35 AM
نام محصول: 12 میل
قیمت محصول 0
تاریخ ثبت قیمت: 1398/7/30 9:35 AM
نام محصول: 16 میل
قیمت محصول 0
تاریخ ثبت قیمت: 1398/7/30 9:35 AM
نام محصول: 25 میل
قیمت محصول 0
تاریخ ثبت قیمت: 1398/7/30 9:35 AM
ام دی اف خام هم در کشور عزیزمان ایران تولید می شود و هم از کشور ترکیه و هم از کشور تایلند وارد می شود . ام دی اف خام را در کشور عزیزمان ایران بیشتر کارخانه های ام دی اف آرین سینا و ام دی اف پویا و ام دی اف فومنات و ام دی اف آرتا و ... و یا بعضی برند های متفرقه تولید می کنند